Teamcoaching

Teamcoaching

Lukt het jullie niet om als team te komen tot de beoogde doelstellingen?

Jullie zijn onderdeel van een team en constateren dat er geen eenheid binnen het team is.

Hoe bereiken jullie op korte termijn meer resultaat als team?

Als coach en HR-expert ondersteun ik teams bij dit soort vraagstukken. Ik doe dit door effectieve methodieken in te zetten. Tegelijkertijd ben ik in staat om met mijn expertises vanuit verschillende invalshoeken naar teams te kijken en daardoor snel te komen tot de kern van probleem, zodat noodzakelijk acties uitgevoerd kunnen worden. 
Wat team coaching kan opleveren?

  • Het team is zich bewust van de uniforme visie en draagt de gezamenlijke normen uit.
  • Teamleden weten elkaar te vinden, handelen pro-actief en zijn zich bewust welke talenten er binnen het team zijn.
  • Het team is zich bewust van hun toegevoegde waarde binnen de organisatie en op welke wijze zij kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen.
  • Teamleden zijn in staat om effectiever, vanuit eigenaarschap en met meer plezier samen te werken.
  • Teamleden zijn in staat om elkaar aan te spreken op gedrag en hulp te vragen. Ze zijn daardoor meer in regie.

Met de coaching is er een belangrijk fundament gelegd. Ik heb weer inzicht gekregen in waar ik sta, wat ik wil en hoe ik mij kan positioneren. Dit heeft een positief effect op mijn werkbalans.

HRM manager

Coaching op maat

Of het nu gaat om jouw behoefte op het vlak van persoonlijke groei of competentie-ontwikkeling; als coach ben ik graag bereid om jou te begeleiden in het proces hier naartoe en mij in te zetten voor het beoogde resultaat.

Een coachingstraject is altijd op maat. Een traject dat aansluit bij het door jou gewenste resultaat. De rode draad in mijn aanpak is:

  • het bieden van een veilige leeromgeving om jou te kunnen begeleiden in jouw persoonlijke ontwikkeling, waarbij jij de regie houdt of weer terug krijgt;
  • jou te begeleiden om inzicht te krijgen in jouw drijfveren en behoeften en waar deze op gebaseerd zijn;
  • jou vanuit meer bewustzijn te begeleiden naar het gestelde doel/resultaat. Het is daarbij niet alleen van belang om te weten wat je wilt, maar ook waarom en hoe je vervolgens tot dat resultaat komt;
  • jou te begeleiden in de focus op jouw mogelijkheden in plaats van beperkingen en dit te benaderen vanuit jouw eigen (cirkel van) invloed.

Tijdens het coachingstraject maken we voortgangsafspraken en toetsen we regelmatig of de gestelde doelen gehaald zijn, en wat eventueel gedaan c.q. bijgesteld dient te worden om deze alsnog te behalen. Hierin is wederzijdse afstemming van - en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor - het eindresultaat van belang. Jouw inzet en actieve bijdrage is bepalend voor de mate en snelheid waarin gestelde doelen worden behaald.

Via onderstaande gegevens kun je contact met mij opnemen wanneer je meer wilt weten of voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Stel hier je vraag

Voorleggen van een vraag of vraagstuk kan hier geheel vrijblijvend. Ik neem contact met jou op.