Case: Interim HR-manager ivm zwangerschap

Een 1e lijns zorgorganisatie was vanwege zwangerschapsverlofvervanging op zoek naar een interim HR-manager. Mijn werkzaamheden waren onder meer:

  • leiding geven aan HR-team;
  • optimaliseren van HR-werkprocessen, waaronder het personeels- en salarissysteem;
  • gevraagd en ongevraagd advies aan - en fungeren als sparringpartner voor - het management, MT, ondernemingsraad, directie en Raad van Toezicht;
  • complexe arbeidsrechtelijke kwesties oplossen;
  • begeleiden van transitieproces en cultuuromslag;
  • ontwikkelen van belonings- en scholingsbeleid.

De directeur kijkt zeer plezierig terug op onze samenwerking, mijn expertise en de wijze waarop ik dat heb ingezet. Voor meer info zie zijn recommendation op mijn LinkedIn pagina

Open LinkedIn pagina