HR-management en -advies

HR-management en -advies

Heb je op tijdelijke basis behoefte aan een ervaren HR-manager of HR-adviseur die resultaatgericht te werk gaat?

Mijn kwaliteiten zijn:

 • medewerkers en de organisatie(doelstellingen) met elkaar verbinden;
 • adviseren over en begeleiden van functioneringstrajecten;
 • medewerkers/teams met elkaar laten verbinden;
 • coachen van HR-adviseurs in hun rol en taakuitvoering;
 • performance-management;
 • conflicthantering;
 • gezondheidsmanagement;
 • professionaliseren van gesprekstechnieken;
 • organisatievraagstukken hands-on en resultaatgericht benaderen;
 • handelen vanuit een hoge mate van interne- en externe klantgerichtheid;
 • op alle niveaus binnen een organisatie kunnen schakelen en aansluiten;
 • kennis van het arbeidsrecht;
 • profileren van HR naar stakeholders.

In een roerige tijd is er stabiliteit geboden op HR gebied! En er is een doorstart gegeven aan complexe dossiers en trajecten.

Ineke Tomesen, HR-manager SHG Groep

Mijn visie op HR

De meest succesvolle organisaties zien de noodzaak van betrokken medewerkers. Medewerkers die thuisvoelen in hun organisatie en die staan achter de doelstellingen en visie van hun werkgever. Dit is voor hen belangrijker dan een hoog salaris of uitbundige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Medewerkers die betrokken zijn leveren met name een waardevolle bijdrage aan het innovatief vermogen van hun organisatie. Dit is belangrijk omdat de omgeving van een organisatie vaak snel verandert. Zowel de behoeften van klanten als van nieuwe generaties medewerkers ontwikkelen zich voortdurend. Succesvolle organisaties zijn in staat zich goed aan te passen aan deze veranderingen en hier adequaat op in te spelen. Hiervoor zijn betrokken medewerkers van onschatbare waarde. Zij zien namelijk direct wat er anders, sneller, soepeler en beter kan en willen de organisatie met hun creativiteit en oog voor klantgerichtheid vooruit helpen. Betrokkenheid levert daarom een belangrijke bijdrage aan het succes van een organisatie. Daarnaast zorgen betrokken mensen ook voor een prettige, hechte werksfeer.

Hoe zorg ik vanuit HR voor verbinding?

Door de organisatiedoelen, op basis van de missie en visie, in samenspraak met medewerkers op te stellen. Ik doe dit vanuit een co-creërende en ontwikkelingsgerichte aanpak.

Deze doelen worden opgebouwd uit behoeftes en belangen van beide kanten, dus zowel vanuit de werkgever als de medewerkers. Indien deze op elkaar aansluiten kunnen werkgever en medewerkers elkaar versterken. Die aansluiting en versterking is direct positief van invloed op het rendement van de organisatie.

Er is snel en duidelijk zicht op wat nodig is en daar regie (pro-actief) op sturen.

Jantien de Jong, bestuurder Groeii

Het belang via dialoog

Het succes van deze verbinding hangt immers sterk af van de manier waarop de relatie tussen werkgever en medewerker zich ontwikkelt en in hoeverre de belangen en verwachtingen op elkaar aansluiten. Vaak wordt vergeten dat medewerkers minstens zo dynamisch zijn als organisaties. Door deze voortdurend bewegende “delen” kan een spanningsveld ontstaan.

Wanneer er onverhoopt geen aansluiting (meer) is is het voeren van de dialoog van belang. Het resultaat van een dergelijk gesprek hangt sterk af van de structuur van het gesprek en de manier waarop dit wordt gevoerd. Uitkomst kan zijn dat werkgever en medewerkers op basis van een ontwikkeltraject en het managen van de daarbij behorende verwachtingen, alsnog kunnen zorgen voor verbinding. Indien dat niet lukt, is het zaak om overeenstemming te bereiken over de beëindiging van het dienstverband.

Voor beide scenario’s heb ik een gespreksstructuur en stappenplan ontwikkeld.

Wat levert dit op?

 • de beste mensen op de juiste plek;
 • goed werkgeverschap en een lerende organisatie;
 • verhoogde motivatie van medewerkers die eigenaar zijn van hun resultaten;
 • positieve energie op de werkvloer;
 • een meer flexibele en wendbare organisatie;
 • daling van het (ziekte)verzuim;
 • organisatiebrede resultaatverbeteringen (zowel op kosten als inhoud).

Via onderstaande gegevens kun je contact met mij opnemen mt een vraag of voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Stel hier je vraag

Voorleggen van een vraag of vraagstuk kan hier geheel vrijblijvend. Ik neem contact met je op.

Recente resultaten