Van conflict naar dialoog

Vanuit een optimaal conflict naar dialoog!

Bestaat een optimaal conflict?

Binnen iedere organisatie is er sprake van conflicten. Bij een inhoudelijk conflict gaat het over de taken. Hoe pakken we ons werk het beste aan? De discussie kan gaan over dagelijkse werkprocessen maar ook over de organisatiekoers. Bij een conflict over de samenwerking kan het gaan over wie wat doet en waarom? Met zo'n meningsverschil scherp je elkaar aan en ontstaat gezamenlijk inzicht. Omdat twee meer weten dan één, nemen de prestaties toe.

Alhoewel lang niet iedereen het zal beamen, kan een conflict ook voordelen met zich meebrengen. Bij te weinig inhoudelijk conflict wordt onvoldoende informatie uitgewisseld. Maar te veel inhoudelijk conflict is ook niet wenselijk, omdat dit snel persoonlijk wordt opgevat. Bij een beperkte hoeveelheid inhoudelijk conflict vindt discussie plaats over taken, beleid en andere zaken. Belangrijke inzichten worden gedeeld, er is een voedingsbodem voor verandering en vernieuwing, er wordt een beroep gedaan op ieders capaciteiten en creativiteit en de besluitvorming is optimaal.

Organisaties die goed presteren hebben meestal normen en waarden die het belang van inhoudelijk conflict benadrukken en persoonlijk conflict tegen gaan. Zij begrijpen het verschil tussen een “goed” en “slecht” conflict. Medewerkers van dergelijke organisaties spelen op de bal in plaats van op de “man”. 'Fair fight' is de norm. Ze gaan belangrijke discussies aan en bespreken meningsverschillen zonder dat het persoonlijk wordt.

Hoe pak je dat aan binnen de eigen organisatie?

Ik geloof dat dit mogelijk is door de dialoog als uitgangspunt te nemen bij iedere ontmoeting voor het bespreken van belangrijke meningsverschillen. Niet over elkaar spreken. Wel met elkaar spreken. In dialoog en in verbinding! Een gesprek waarin rustig en met respect luisteren naar de ander centraal staat. Maar waar ook ruimte is om te zeggen wat je op je hart hebt en waar je open staat voor de ideeën van de ander. Kortom: een echte ontmoeting!

Vanuit de ontmoeting volgt groeiend begrip en kunnen goede afspraken worden gemaakt. Wekelijks constateer ik dat kansen en mogelijkheden voor organisaties en hun medewerkers door ontmoeting beter worden benut. In plaats van langs elkaar heen te werken of zelfs tegen elkaar kun je namelijk ook krachten bundelen en complementair zijn aan elkaar. Iedereen kan het. Alles wat je nodig hebt is lef en bereidheid.

Valt er nog meer winst te behalen?

Ja, er ontstaat een groter zelfbewustzijn, meer inventiviteit, meer regie, meer werkplezier en meer bezieling. In de meeste gevallen was dat er al, maar een optimaal conflict maakt het zichtbaar en effectief. Dus uiteindelijk leidt dit tot meer efficiency, minder kosten en betere bedrijfsresultaten.

Ik zeg: zet alles in op een optimaal conflict!

Orlando, De Regie

Meer weten over (arbeids)conflicten, of loopt een conflict toch uit de hand? Neem dan vrijblijvend contact op. Ik bied je graag mijn hulp aan op het gebied van arbeidsmediation en echtscheidingsmediation. Heb je geen conflict, maar ben je op zoek naar grip en richting, alleen of met je team? Ook voor individuele coaching en teamcoaching kun je bij me terecht.