Mediation arbeidsconflict

Arbeidsconflict

Op het werk kunnen de emoties soms hoog oplopen. Een conflict met werkgever of leidinggevende of tussen collega’s kan leiden tot een continu gespannen sfeer op de werkvloer. In zulke situaties kun je gebruikmaken van arbeidsmediation.

 

Waarom arbeidsmediation?

Wat is de toegevoegde waarde van arbeidsmediation? Een mediator is een neutrale partij die zich tot doel stelt om aan te sturen op een oplossing van het arbeidsconflict. Van groot belang hierin is dat die oplossing voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. De mediator denkt mee en helpt zo om de belangen, meningen en wensen van alle partijen op tafel te krijgen.

Een mediator vermijdt dat hij inhoudelijk invloed uitoefent op het resultaat van de gesprekken. Het zijn de betrokken partijen die samen beslissen over de afspraken die gemaakt worden, en niet de mediator.

Mijn rol als arbeidsmediator

Ik ben graag je mediator en steun bij een arbeidsconflict.

Je kunt mij als mediator zien als een soort bewegwijzeringsbord. Op het bord staan verschillende pijlen die je in de richting van verschillende bestemmingen sturen. Het bord zelf is echter geen doel op zich en wil ook geen invloed uitoefenen op je keuze. Het verstrekt informatie, maar is ondergeschikt aan waar jij heen wilt.

Dit is precies mijn taak als ik jouw mediator ben: ik help je de verschillende opties te zien die je hebt in de conflictsituatie, en ik laat je zien welke richtingen jij en de andere partijen kunnen inslaan. De uiteindelijke keuze van de richting laat ik echter geheel aan jullie over.

Voordelen van arbeidsmediation

Samenvattend zijn dit de belangrijkste voordelen van arbeidsmediation:

  • Door mediation krijgt iedereen die een rol speelt in het conflict de ruimte zich te uiten over de situatie;
  • Mijn bijdrage leidt tot voortgang in plaats van stagnatie: er ontstaat een gesprek en de focus ligt op de oplossing in plaats van op het conflict;
  • Met arbeidsmediation zet ik, samen met jullie als betrokken partijen, in op duidelijke afspraken die gericht zijn op het herstellen van de verhoudingen;
  • Ik zorg er als mediator voor dat alle opties op tafel komen, zodat jullie een afgewogen keuze kunnen maken tussen de verschillende oplossingsmogelijkheden.

Gediplomeerd

Betrouwbaar

Snel

Het resultaat van arbeidsmediation

Mijn doel als jullie mediator is altijd om met alle betrokkenen tot een blijvende oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is. Ik wil je laten zien dat ontslag lang niet altijd de enige optie is bij een arbeidsconflict, hoewel het soms zo voelt.

Ik wil als mediator helpen om het vertrouwen tussen de partijen onderling te verbeteren. Zo ontstaat er een vruchtbare bodem voor het voortzetten van de arbeidsrelatie. Ik begeleid je graag in het oplossen van je arbeidsconflict.

Hulp bij jouw arbeidsconflict?

Ook bij jouw conflict bied ik graag de helpende hand. Ik ben gevestigd in Zoetermeer, en sta ook voor je klaar bij arbeidsconflicten in Den Haag, Rotterdam en Leiden.

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact met mij op!